Polityka Prywatności

Niniejszy dokument (dalej jako „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych, w tym cookies.

Dane osobowe

Dane administratora

Administratorem danych jest Spiree spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (zwana dalej jako „My”).

Czyje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osób:

 • Odwiedzających stronę internetową www.spiree.io (dalej jako “Strona”).
 • Wyrażających zgodę na kontakt i przedstawienie oferty.
 • Będących naszymi klientami.
 • Współpracujących z nami.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • Komunikacji w oparciu o zgodę jaką udzieliła osoba na przetwarzanie swoich danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO).
 • Realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO).
 • Obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO).
 • Obsługi zapytań związanych z realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
 • Przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
 • Przechowywania dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych i wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO).

Udzielenie zgody jest dobrowolne. Można cofnąć zgodę w każdym czasie.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub Nasi współpracownicy.

Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub w innym okresie czasu wyraźnie wskazanym na etapie udzielania zgody.

Ciasteczka (Cookies)

Co to są Ciasteczka (Cookies)?

Pliki cookie to małe pliki, które są zapisywane i przechowywane na komputerze lokalnym lub innych urządzeniach podczas odwiedzania stron internetowych.

Powody dla których używamy Ciasteczek (Cookies)

Ciasteczka (Cookies) są wykorzystywane w następujących celach:

 • Ze względów technicznych.
 • W celu pomiaru ilości odwiedzin Strony.
 • W celach reklamowych.

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę Ciasteczek (Cookies)?

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były przetwarzane, możesz je wyłączyć lub usunąć za pomocą ustawień przeglądarki.