DYREKTYWA NIS 2

GAMECHANGER DLA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W UE

Dyrektywa NIS 2, zaplanowana na wdrożenie w 2024 roku, stanowi unijne ramy wprowadzające rygorystyczne przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa dla wielu sektorów w państwach członkowskich UE. Przyjęcie i wczesna implementacja tej dyrektywy pozwoli firmom zyskać konkurencyjną przewagę poprzez poprawę reputacji oraz zwiększenie zaufania klientów, co w efekcie przyczyni się do wzrostu i zwiększenia rentowności.

Kiedy dyrektywa NIS 2 wchodzi w życie?

00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

NIS 2: Najobszerniejsza dyrektywa dotycząca cyberbezpieczeństwa w Europie

Dyrektywa NIS 2 to najbardziej kompleksowy zestaw przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa w Europie. Wprowadza bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie zarządzania ryzykiem i raportowania incydentów, poszerza zakres swojego zastosowania na kolejne branże oraz nakłada surowsze kary za nieprzestrzeganie przepisów. W rezultacie wiele organizacji w UE będzie zmuszonych do ponownej oceny swojego podejścia do cyberbezpieczeństwa.

Podmioty niezbędne (EE) zgodnie z dyrektywą NIS 2

Dyrektywa NIS 2 wyróżnia dwie kluczowe kategorie: podmioty niezbędne (EE – Essential Entities) oraz podmioty istotne (IE – Important Entities). Pierwsze z nich zostały wymienione w załączniku I, a drugie w załączniku II. Organizacje muszą dokładnie określić, do której kategorii należą i odpowiednio dostosować się do przepisów dyrektywy.

Podmioty niezbędne objęte dyrektywą NIS 2 to między innymi

ENERGETYKA

np. produkcja energii elektrycznej, ropy i gazu

SŁUŻBA ZDROWIA

np. ośrodki świadczące usługi zdrowotne (szpitale, prywatne placówki)

TRANSPORT

np. transport powietrzny, kolejowy, morski oraz drogowy

WODOCIĄGI

np. doprowadzenie i dystrybucja wody pitnej

BANKOWOŚĆ
I FINANSE

włączając firmy oferujące usługi płatnicze

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z uwzględnieniem jej krytycznej roli i znaczenia ochrony przed cyberzagrożeniami

PRZESTRZEŃ KOSMICZNA

sektor kosmiczny podlega szczególnie surowym wymogom w zakresie cyberbezpieczeństwa

INFRASTRUKTURA CYFROWA

np. rejestry DNS i TLD

Podmioty istotne (IE) w ramach dyrektywy NIS 2, na które również nakłada się dodatkowe wymagania

DOSTAWCY CYFROWI

reprezentujących różnorodną branżę oferującą produkty i usługi cyfrowe, takie jak wyszukiwarki, rynki internetowe i sieci społecznościowe

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

który obejmuje cały łańcuch wartości, począwszy od rolnictwa, przez przetwarzanie żywności, aż po sprzedaż detaliczną

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

będący kluczowym czynnikiem konkurencyjności Europy, obejmujący produkcję, wytwarzanie i dystrybucję chemikaliów

PRODUKCJA URZĄDZEŃ

w tym produkcja urządzeń medycznych, komputerów i elektroniki, maszyn i urządzeń, pojazdów silnikowych, przyczep i naczep oraz innego sprzętu transportowego

SEKTOR BADAWCZY

który stanowi istotną siłę napędową innowacji i postępu, stając się celem dla cyberprzestępców

GOSPODARKA ODPADAMI

odpowiedzialna za kompleksowe zarządzanie zbieraniem, transportem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, narażającą się na ryzyko cyberataków

Dyrektywa NIS 2 stawia przed firmami wielkie wyzwania, ale również otwiera nowe możliwości poprawy poziomu bezpieczeństwa i zaufania dla całej Unii Europejskiej. Nakłada ona również kary za brak zgodności z dyrektywą, które opiewają na: 

DLA PODMIOTÓW ISTOTNYCH

Co najmniej 10 mln euro lub maksymalnie co najmniej 2% całkowitego rocznego obrotu na świecie w poprzednim roku finansowym podmiotu, do którego należy podmiot istotny, zależnie od tego, która kwota jest wyższa.

DLA PODMIOTÓW WAŻNYCH

Co najmniej 7 mln euro lub maksymalnie co najmniej 1,4% całkowitego rocznego obrotu na świecie w poprzednim roku finansowym podmiotu, do którego należy podmiot ważny, zależnie od tego, która kwota jest wyższa.

PRZYGOTUJ SIĘ JUŻ DZIŚ - ZE SPIREE!

W ramach współpracy oferujemy 5 prostych kroków przygotowujących Twoją firmę do wejścia NIS 2 w życie:

  1. Weryfikację obecnego stanu bezpieczeństwa i identyfikacje ryzyka
  2. Utworzenie systemu zarządzania incydentami
  3. Implementacje środków bezpieczeństwa
  4. Utworzenie planów ciągłości działania
  5. Przeprowadzenie szkoleń

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami poprzez formularz poniżej lub zadzwoń