Dyrektywa NIS2: Kamień Milowy w Cyberbezpieczeństwie

Dyrektywa NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) niewątpliwie stanowi kamień milowy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ustanawiając zaostrzone wytyczne i przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem oraz raportowania incydentów. Jej rozszerzony zakres działania obejmuje teraz szersze spektrum sektorów gospodarki, co stawia przed nami wspólne wyzwania oraz nowe możliwości. Kluczowe Zmiany w Dyrektywie NIS2...